Wijziging Reglement voor de Petanquesport (RPS)

WIJZIGING SPELREGELS

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021

De wijzigingen in het RPS bevatten in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel dit alles duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen geeft de reglementencommissie.

Hieronder een overzicht.

 • Ten eerste gaat het om wijziging van het toegestane gebied waar de werpcirkel kan worden getrokken/neergelegd en waar het but na uitwerpen geldig is.
 • De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens 1,5 meter van een andere in gebruik zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in gebruik is (artikel 6 en artikel 7.2).
 • Uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de uitlijn aan de kopse kant van de baan. Er geldt geen minimale afstand meer tot de (eventuele) uitlijnen aan de zijkant van de baan. Ook moet de afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn (artikel 7.3).
 • Een werpcirkel moet altijd worden gemarkeerd vóór het but wordt uitgeworpen.
 • De positie van het but moet worden gemarkeerd, zowel na het uitwerpen als elke keer dat het is verplaatst. Protesten met betrekking tot een niet-gemarkeerd but worden niet in overweging genomen; de scheidsrechter zal dan uitgaan van de feitelijke ligging van het but.
 • Voor het incorrect plaatsen van het but (als de tegenstander het niet goed had uitgeworpen) gelden de sancties van artikel 35 voor de speler die de overtreding beging; bij herhaling wordt opnieuw een sanctie opgelegd, maar nu aan de gehele equipe (artikel 6).
 • In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als ze waren gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie vooraf gemarkeerd was (nieuw in artikel 22 en artikel 23).
 • Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt (stond in artikel 16).
 • Als een equipe niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip van begin respectievelijk hervatting van de partijen aanwezig is, wordt het gediskwalificeerd (was 1 uur) (artikel 32).
 • Een speler die meer dan 30 minuten na het begin van een partij aanwezig is mag aan die partij niet meer deelnemen (was 1 uur) (artikel 33).
 • De eerste werpronde van een partij wordt geacht te zijn begonnen zodra het but is uitgeworpen, ongeacht of dat een geldige uitworp is. De volgende werprondes worden geacht te zijn begonnen zodra de laatste boule uit de vorige werpronde tot stilstand is gekomen (artikel 33).
 • De scheidsrechter heeft voor de bestraffing van spelers of equipes die weigeren zich bij zijn beslissingen neer te leggen afhankelijk van de ernst van de overtreding, de keus om hen uit te sluiten voor (de rest van) een partij of geheel te diskwalificeren (artikel 40).

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht nuttig vond...

Volg ons op sociale media!

Volg ons ok op social media