• di. apr 13th, 2021

Alles over Petanque.nl

allesoverpetanque.nl

Sportprotocol (versie 1 maart)

Dooradmin

mrt 1, 2021
Delen op je netwerk ......
SPORTPROTOCOL
Vanaf dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Er geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok tussen 21:00 uur en 04:30 uur.
Hieronder staat het complete sportprotocol, onderaan van deze pagina kunt u het protocol downloaden.
Buiten mag de jeugd tot achttien jaar (per 3 maart iedereen tot en met 26 jaar) op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan. Iedereen vanaf achttien jaar (per 3 maart iedereen vanaf 27 jaar) mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
Het NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.
In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste 2 pagina’s van dit document.
Dit protocol gaat uit van de per 23 januari 2021 geldende landelijke maatregelen. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met heden.
Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.

Versie 1 maart

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van
overheid en RIVM vanaf 3 maart 2021
INLEIDING
Dit protocol gaat uit van de per 3 maart 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training tot en met 26 jaar, training vanaf 27 jaar en ouder, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.
Kaders Rijksoverheid per 3 maart 2021
Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
 • sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten; sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 2 personen sporten. Er kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
Vereniging en accommodaties
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • zwembaden en binnensportaccommodaties zijn gesloten, voor topsporters gelden uitzonderingen;
 • groepslessen zijn niet toegestaan;
 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;
 • horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
 • toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.
Wedstrijden
 • officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hier op vormt een groep topsporters. Sporten tot en met 26 jaar.
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft;
 • sporters tot 27 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen club/ vereniging;
 • personen met klachten blijven thuis.
Sporten vanaf 27 jaar en ouder
 • buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
 • in een binnenruimte is sporten niet toegestaan.
Trainer/coach
 • heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt hierbij rekening met de trainingstijden voor personen tot en met 26 jaar;
 • trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Uitzonderingen
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale autoriteiten;
 • hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden.
Eventuele besmetting
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Veel gestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veel gestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
Voor verenigingen
 • NOC*NSF heeft een sport generieke ‘corona checklist’ opgesteld. Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen voor de meest recente versie hiervan;
 • Maximaal twee personen mogen met elkaar sporten, uitsluitend buiten. Groepen van twee personen moeten onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen en mogen niet mengen;
 • In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;
 • De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimte, zoals binnensportaccommodaties;
 • Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op de accommodatie aanwezig mogen zijn. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt boven de 26 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale speeltijd voor groepen of ga werken met bezettingsschema’s waar personen zich op in kunnen schrijven. Via AllUnited is het mogelijk om gebruik te maken van een reserveringssysteem. Verdere informatie hierover is op te vragen bij het bondsbureau;
 • Overdekte accommodaties (boulodrômes) zijn in ieder geval gesloten;
 • Alle kleedkamers, kantines en douches zijn gesloten;
 • Buiten geldt een maximum van twee personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijde geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt;
 • Het is alleen mogelijk om tête-à-tête te spelen. Het spelen van doubletten en tripletten is niet mogelijk gezien de groepsgrootte niet meer dan twee personen mag zijn;
 • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of ander soortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter, is het voor deze groep verboden om competities te spelen. Het is wel mogelijk om onderlinge wedstrijdjes te spelen met het team van de eigen club/ vereniging;
 • Alleen als kinderen en jongeren tot en met 26 jaar samen spelen zonder senioren (27 jaar en ouder) geldt de groepsgrootte van twee personen niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte wel;
 • Zorg dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden gedesinfecteerd.
Voor sporters (bezoekers)

Voor dat je gaat spelen:

 • Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);
 • Informeer bij je vereniging hoe ze omgaan met de maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;
 • Reis zo min mogelijk met andere samen. Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal drie personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als je met gezinsleden uit je eigen huishouden in de auto zit. Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie: Wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden. Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Tijdens het spelen:

 • Op de banen (uitsluitend buiten) moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends binnen blijft;
 • Schud geen handen voor en na de activiteit;
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren. Daarnaast adviseren we om de equipe die de partij heeft gewonnen als eerste de boules te laten oprapen na een méne;
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;
 • Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.
Klik op de button om het volledige sportprotocol te downloaden.
We wensen u veel bouleplezier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 − 3 =