SPORTPROTOCOL
VERANTWOORD SPORTEN

Versie 25 september

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met vandaag.

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 25 september 2021
Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 25 september 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met heden.
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer-coach, uitzonderingen en eventuele besmetting. Kaders Rijksoverheid per 25 september 2021
Richtlijnen algemeen
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.
 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer coronatoegangsbewijs verplicht is en de plicht om registratie aan te bieden vervalt in zijn geheel;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
 • publiek bij amateurwedstrijden en trainingen zijn toegestaan;
 • alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities (zie volgende bullet) geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdownperiode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie bijlage ministeriële regeling 8 december 2020 met de bedoelde professionele sporten. Deze lijst is begin 2021 aangevuld met cricket en zie deze lijst met sportaccommodaties van topcompetities;
 • voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn, geldt dat maximaal 75% van de gebruikelijke capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds;
Horeca en sport
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er enkele uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om in een deel van de multifunctionele locatie, de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de rest van de multifunctionele locatie gebruikt kan worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Dat geldt ook voor de sportkantine waar sprake is van een multifunctionele indeling. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint eel veel mensen minder zijn gaan.
Wanneer is een coronatoegangsbewijs wél nodig?
 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.
Wanneer is er géén coronatoegangsbewijs nodig?
 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine.
 • Voor het beoefenen van sport in multifunctionele locaties, zoals een buurthuis, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.
Vereniging en accommodatie
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak- middelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.
Trainer/coach
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens detraining bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies reuk of smaak.
Eventuele besmetting
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl) Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht nuttig vond...

Volg ons op sociale media!