Protocol

Verantwoord

Sporten

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 19 december 2021, ingaande 5.00 uur

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 19 december 2021, 5.00 uur geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Deze maatregelen gelden t/m 14 januari 2022.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/ coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

Kaders Rijksoverheid per 19 december 2021

Richtlijnen algemeen

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
 • Alle binnensportsportaccommodaties zijn gesloten;
 • Sporten op buitensportlocaties is mogelijk voor alle leeftijden tussen 05.00 en
  17.00 uur:
  • voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand;
  • een instructeur/trainer mag zich ook op 1,5 meter afstand slechts op één tweetal richten. De instructeur/trainer mag zich dus niet verplaatsen van tweetal naar tweetal;
  • kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club; zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden;
  • de toiletruimten zijn toegankelijk; de kleedkamers en de sportkantine niet.
 • Zwemlessen voor A, B of C-diploma tot 17.00 uur zijn toegestaan. Kinderen tot 18
  jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig. Ook bij zwemlessen gelden de basisregels;
 •  Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17.00 uur toegestaan. Dat mag met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Een instructeur/trainer mag zich ook op 1,5 meter afstand slechts op één tweetal mag richten. De instructeur/trainer mag zich dus niet verplaatsen van tweetal naar tweetal. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar; kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
  • in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het toegestane sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
 • Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor:
  • voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde
   dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;
  • bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig.
 • Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers; 
 • Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en ruimten op de sportaccommodatie verlaten.

 

Horeca en sport
De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca en zijn derhalve gesloten. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Vereniging en accommodatie

 • Blijf, zodra het weer mogelijk is, alert op het aanbieden van sport op een sociaal
  veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn)
  waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • Maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • Zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak-middelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • Spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Trainer/coach

 • Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en
  veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
  training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
  keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Eventuele besmetting

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl).
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht nuttig vond...

Volg ons op sociale media!