Protocol

Verantwoord

Sporten

(versie 28 november 2021)

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 28 november 2021 5.00 uur.

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 28 november 2021 5.00 uur geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/ coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

Kaders Rijksoverheid per 28 november 2021

Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
 • er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • zijn gecommuniceerd en vastgesteld ) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Dit alles wel zonder publiek;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is wel mogelijk;
 • georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand;
 • publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
  • in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
 • het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor:
  • doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen;
  • georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: verenigingssport, sportschool, fitness, groepslessen zwemmen. Dit geldt voor sporters;
  • horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden);
  • gebruikmaken van afhaalpunt buiten en binnen is uitgezonderd van de CTB- plicht;
  • voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;
  • een uitzondering geldt op de buiten sportlocaties waar de sporters niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden. Gaan sporters naar de sportkantine, kleedkamer of het toilet dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing;
  • bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig.
 • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
 • sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten;
 • sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden tegen meerdere teams zijn toegestaan.

Horeca en sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. De horecavoorziening kan open tussen 05.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s avonds. Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering) en een mondkapje is verplicht bij een verplaatsing. Het aantal toegestane zitplaatsen is gelimiteerd op 5 m2 per persoon. Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Voor horeca-sporten geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden de openingstijden van de horeca t.w. van 05.00 ’s ochtends tot 17.00 uur ’s avonds. Indien sport de hoofdfunctie is, zijn de openingstijden van 05.00 – 17.00 uur. Indien er sprake is van een zaalverhuur die als niet -essentiële dienstverlening wordt aangemerkt zijn de openingstijden tot 17.00 uur.

Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegangsbewijs voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dus is de sportbeoefening echt binnen in de horeca, zoals darts of biljart in een café? Dan is het coronatoegangsbewijs verplicht.

Vereniging en accommodatie

 •  blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd; 
 • indien nodig ga met de gemeente in gesprek op welke manier je hulp kunt krijgen bij de controle op het coronatoegangsbewijs; 
 • stem met de beheerder van de accommodatie af wie en op welke wijze verantwoordelijk is voor de controle op het coronatoegangsbewijs; 
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente; 
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak-middelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Trainer/coach 

 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Eventuele besmetting

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met
je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl).
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

[maxbutton id=”16″ ]

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht nuttig vond...

Volg ons op sociale media!

Volg ons ok op social media