THE EUROPEAN PETANQUE CHAMPIONCHIPS

'S-HERTOGENBOSCH

SINGLES,DOUBLES,MIXED

Het EK Tête-à-Tête – Doubletten – Mix 2022 vindt van 13 tot en met 17 juli 2022 plaats op de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Om er voor te zorgen dat alle Nederlandse spelers de mogelijkheid krijgen zich te kwalificeren én dat de beste combinatie aan spelers zal deelnemen, wordt een reeks van aparte kwalificatietoernooien (KT) georganiseerd genaamd “Road to 2022”.

Het is duidelijk dat we nu in een onzekere tijd leven. Hierdoor is het lastig om plannen te maken voor dit jaar. Het bondsbestuur hecht er veel waarde aan dat deze kwalificatiereeks doorgaat omdat deze bepaalt wie namens Nederland gaat deelnemen aan het EK in 2022 in ’s-Hertogenbosch. Het doel is om op een veilige, sportieve en eerlijke manier te bepalen wie Nederland gaat vertegenwoordigen.

Hierna wordt beschreven

 • Welke toernooien onderdeel uitmaken van de Road tot 2022;
 • Wanneer uiterlijk het besluit wordt genomen of een kwalificatietoernooi doorgaat;
 • Wat de opzet van de kwalificatiereeks is, hieronder valt informatie over het wedstrijdsysteem, de manier van inschrijven, de manier waarop wordt bepaald wie in de voorselectie wordt opgenomen én hoe wordt bepaald wie namens Nederland gaat deelnemen aan het EK in 2022.
 • Welke overige informatie van belang is over de kwalificatiereeks (zoals het aantal toernooien en de puntentoekenning);

Data en locaties

In onderstaand overzicht staat vermeld wanneer en waar de toernooien plaatsvinden en om welk type toernooi het gaa

Ook staat vermeld wanneer uiterlijk het besluit wordt genomen of het toernooi wel of niet zal plaatsvinden. Omdat de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het nu niet mogelijk om toernooien te organiseren. Op dit moment is ook nog niet bekend wanneer dit wel weer kan. Om die reden is per toernooi een datum vastgesteld waarop uiterlijk het besluit wordt gecommuniceerd of het toernooi wel of niet door zal gaan.

[wptb id=2785]

In dit overzicht is te zien dat het weekend van 18 en 19 december als inhaalweekend kan worden gebruikt. Dit weekend wordt benut wanneer op 10 oktober nog niet het minimale aantal toernooien (zie punt 8 bij ‘belangrijke informatie’) heeft plaatsgevonden.

Het streven is om de toernooien op één dag te spelen, de zaterdag in de hiervoor genoemde weekenden. Het aantal inschrijvingen kan het nodig maken dat ook de zondag wordt gespeeld. Voor de zekerheid zijn twee dagen en (en extra locaties) gereserveerd vanwege eventuele geldende maatregelen;

[wptb id=2479]

Eindstand Road to EK 2022

Eindstand mannen

VOORNAAMNAAM VERENIGING10 JULI24 JULI14 AUGUSTUS9 OKTOBERPUNTENTOTAAL
Joeyvan Doornt Dupke65415
KeesKoogjeLes Cailloux6612
DennisBakkerPuk411612
Timvan Drunen LittelPuk15612
AliDoualeht Dupke16411
EdwardVinkePuk5166
AdWagenaarst Dupke4116
Juniorde JongPuk516
RaymondTonenPuk55
LeoBosPuk55
Patrickvan de SchiefBiberon44
MarkNoderPuk44
Vince Exaltot Zwijntje33
WimBoluijtt Zwijntje33
GregoryKoolwijkDe Gooiers33
MohammadiJadounLes Cailloux33
Xander Steijnst Dupke33
Cas Schellekenst Dupke33
Dylan VelthuisFolâtre112
Sander BeukersMidi112
WimSanthuizenPu11
EssaAgzoulLes Cailloux11
JustinWuringDe Gooiers11
Krijn KokL’Esprit11
Jobbi SchefferlieL’Esprit11
ArnoldStijgerMidi11
Henry CalvettiPuk11
TinoRodriquezPuk11

Eindstand vrouwen

VOORNAAMNAAMVERENIGING10 JULI24 JULI14 AUGUSTUS9 OKTOBERPUNTENTOTAAL
Selenavan de Hoef‘t Lover555520
Josefien KoogjeAba16613
AnnetteBoluijtt Zwijntje6612
ChantalMoorst Lover5510
KatyKamps-BoschLes Cailloux3148
Elkevan de LindenLes Cailloux617
Lieke van de VoortPetangeske617
SandyRikkersLes Cailloux1146
Kimvan GellekomFolâtre415
EliseNuijtenL’Esprit415
JannaBosPuk415
KarinZantinghDe Gooiers415
Francesvan DongeL’Esprit44
MoniqueBakkerMidi314
Jennyden Baast Dupke134
Hennavan de VisRandenbroek33
RiaBronsemaVlaardingen33
Judithvan den EijndenDe Gooiers112
Robyvan RooijenAba11
Hannah WarringaAmicale Cuyk11
Ivonne Mooibroek11
EllenWalravePetangeske11

Invloed van de maatregelen tegen verspreiding COVID-19

De maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 hebben invloed op het sportaanbod. Deze maatregelen kunnen er voor zorgen dat (een deel van) de toernooien niet kunnen plaatsvinden. Daarom wordt de volgende lijn gehanteerd:

 • Als minimaal drie van de vier toernooien hebben plaatsgevonden, en de overige toernooien niet kunnen worden gespeeld vanwege de maatregelen, bepaalt de ranglijst welke spelers en speelsters in de voorselectie worden opgenomen.
 • Als in oktober 2021 maar twee toernooien hebben plaatsgevonden, wordt uitgeweken naar 18 en 19 december 2021 (huidige datum NK Precisieschieten 2021). Dit houdt in dat, als dit veilig kan, op die datum alsnog het derde kwalificatietoernooi wordt georganiseerd en het NK Precisieschieten vervalt.
 • Als het niet mogelijk is om minimaal drie kwalificatietoernooien te organiseren, bepaalt de begeleidingsstaf (nog aan te stellen) wie wordt opgenomen in de voorselectie. Hierbij houdt de begeleidingsstaf rekening met eventuele prestaties uit het recente verleden. De begeleidingsstaf heeft in dat geval de vrijheid om meer dan acht personen (mannen en vrouwen gezamenlijk) op te nemen in de voorselectie.

Het NK Tête-à-tête wordt op twee dagen georganiseerd gezien er open inschrijvingen zijn. Dat komt doordat de districtskampioenschappen zijn afgelast. Daarnaast is het NK Precisieschieten alleen op zaterdag 18 december. Als het NK Precisieschieten vervalt vanwege het inhalen van een kwalificatietoernooi, dan worden zowel zaterdag 18 als zondag 19 december gebruikt.

Wedstrijdsysteem

Tijdens de toernooien wordt volgens eenzelfde wedstrijdsysteem gespeeld, namelijk het afvalsysteem of directe eliminatie. Dit geldt ook voor de genoemde NK’s, dit wijkt af van de gewone manier van spelen van de NK’s. Het afvalsysteem biedt in deze situatie twee voordelen. Er is minder lang een grote groep deelnemers aanwezig. Daarnaast biedt het afvalsysteem de mogelijkheid om de eerste speelronden op verschillende locaties te spelen. Dit laatste is niet mogelijk bij bijvoorbeeld het Zwitserse systeem. Hierdoor is het eerder mogelijk om de toernooien op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.

Tot de halve finales wordt op tijd gespeeld, bij meer dan 32 equipes. Bij minder dan 33 equipes wordt niet op tijd gespeeld. Bij het NK Mix en NK Tête-à-tête wordt gewerkt met plaatsing van de eerste vier equipes. De eerste vier equipes worden zowel bij de mannen als bij de vrouwen geplaatst. De plaatsing geschiedt gemaakt met de resultaten van het laatste NK, 2019.

Bij de twee kwalificatietoernooien voor de Road to 2022 (in Zoetermeer en Heerlen) wordt niet met plaatsing gewerkt gezien er geen eerdere resultaten zijn. Dat betekent dat de NK’s en kwalificatietoernooien in principe op één dag worden gespeeld. Er wordt over twee dagen gespeeld wanneer er meer dan 64 equipes deelnemen of de geldende maatregelen daar aanleiding toe geven.

Wie worden opgenomen in de voorselectie?

De nummers 1 tot en met 4 in de eindranglijst bij zowel de mannen als de vrouwen worden opgenomen in de voorselectie. Als in de eindranglijst meerdere spelers een gelijk aantal punten hebben, is bepalend welke speler het vaakst het hoogst is geëindigd bij de kwalificatietoernooien.

Voorbeeld: Twee spelers met gelijk aantal punten.

Speler A en B hebben beiden 22 punten behaald. Bij geen enkel toernooi hebben ze een eerste plaats behaald. Speler A is bij twee toernooien 2e geworden, speler B is bij drie toernooien 2e geworden. Speler B eindigt dan boven speler A.

Als de verdiende punten én het aantal hoogste klasseringen geen onderscheid maken, kunnen meerdere spelers aan de voorselectie worden toegevoegd.

Samengevat: hoe wordt de voorselectie gevormd?

 1. Iedereen die punten heeft verdiend tijdens kwalificatietoernooien , komt op de eindranglijst; 
 2. De vier hoogste geklasseerde mannen en vier hoogst geklasseerde vrouwen in de eindranglijst komen in de voorselectie;
 3. Bij een gelijk aantal punten, wordt de persoon met de meeste hoge eindklasseringen opgenomen in de voorselectie;
 4. Als het aantal behaalde punten én de klasseringen geen onderscheid maken, kunnen er meer dan vier mannen en/of meer dan vier vrouwen in de voorselectie worden opgenomen;
 5. Als er minder dan drie toernooien zijn gespeeld, bepaald de begeleidingsstaf welke spelers in de voorselectie worden opgenomen. Dit kunnen meer dan vier mannen en/of meer dan vier vrouwen zijn.

Nationaliteit

Bij de NK’s kunnen houders met een eerste lidmaatschap bij een aangesloten NJBB-vereniging deelnemen én spelers met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. Bij de twee kwalificatietoernooien (KT 4 en 6) kunnen alleen spelers met de Nederlandse nationaliteit deelnemen, wanneer in het bezit van een eerste lidmaatschap bij een aangesloten NJBB-vereniging of een erkende buitenlandse licentie. Dit verschil tussen de NK’s en de overige kwalificatietoernooien bestaat omdat de kwalificatietoernooien specifiek worden georganiseerd om te bepalen wie Nederland vertegenwoordigt op een internationaal kampioenschap (het EK 2022 in ’’s-Hertogenbosch).

Inschrijven

Spelers kunnen zich via het secretariaat van de vereniging inschrijven voor één of meerdere kwalificatietoernooien. Het inschrijfformulier staat op deze pagina en eveneens op de pagina van de NK’s. Het secretariaat van de vereniging dient het inschrijfformulier te sturen naar info@njbb.nl. De datum van ontvangst door het bondsbureau op info@njbb.nl is leidend. Het is mogelijk om tot en met de zondag voorafgaand aan het kwalificatietoernooi nog in te schrijven. Wanneer later wordt ingeschreven, is er geen garantie op deelname.

Het inschrijfgeld van de kwalificatietoernooien is gelijk aan het inschrijfgeld voor de NK’s, of € 12,50 per persoon. De factuur van het inschrijfgeld gaat naar de vereniging van de teamcaptain, waar hij of zij over een eerste lidmaatschap beschikt. De eerste speler op het inschrijfformulier wordt genoteerd als teamcaptain. Wanneer spelers van verschillende verenigingen deelnemen dan is het aan de vereniging om het inschrijfgeld onderling te verrekenen.

Wie doet mee aan het EK 2022?

Uiterlijk 1 mei 2022 maakt de begeleidingsstaf bekend welke vier spelers (twee mannen en twee vrouwen) in de definitieve selectie voor het EK 2022 worden opgenomen. Ze gaan deelnemen aan het EK 2022 in ’s-Hertogenbosch.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht nuttig vond...

Volg ons op sociale media!

Volg ons ok op social media