• za. jun 12th, 2021

Alles over Petanque.nl

allesoverpetanque.nl

Petanque sportprotocol (versie 18 mei)

Dooradmin

mei 18, 2021
Delen op je netwerk ......
Protocol verantwoord sporten petanque (versie 18 mei, versie 2.0)
Vanaf dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken.
Buiten sporten
Buiten mag de jeugd tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat ze 1,5 meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan.
Iedereen vanaf 27 jaar mag buiten alleen sporten op anderhalve meter afstand en de groepsgrootte bedraagt maximaal 30 personen, of zoveel minder om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines en kleedkamers zijn gesloten.
Binnen sporten
Binnen mag ook weer worden gesport. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, of zoveel minder om de 1,5 meter afstand te waarborgen. In groepjes van maximaal twee (têteà-tête) personen mag worden gesport en dient altijd de 1,5 meter afstand te worden gewaarborgd. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
Daarnaast moet binnen iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten.
Terrassen
Verenigingen met een sportaccommodatie die alleen open is voor sporters en benodigde vrijwilligers worden geadviseerd om contact op te nemen met de gemeente over een eventuele opening van het terras. Het is namelijk afhankelijk van de specifieke situatie of het mogelijk is om het terras te openen.
Verdere informatie
Het NOC*NSF heeft samen met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.
In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste drie pagina’s van dit document.
Dit protocol gaat uit van de per 19 mei 2021 geldende landelijke maatregelen.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met vandaag.

Opmerking

Onderaan deze pagina kunt u het sportprotocol downloaden.

Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.
Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 19 mei 2021
Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 19 mei 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met vandaag.
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training tot en met 26 jaar, sporten vanaf 27 jaar en ouder, trainer-coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.
Kaders Rijksoverheid per 19 mei 2021
Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
 • sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten en zonder de 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties;
 • sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 30 mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden;
 • locaties voor binnensport mogen weer open, hieronder vallen ook de sportscholen en de binnenzwembaden. De opening vindt plaats onder een aantal voorwaarden:
 • er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn, exclusief personeel;
 • reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de sportscholen hanteren daarvoor hun reserveringssystemen;
 • sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen; individueel of in groepsverband van maximaal 2 personen. Dit is exclusief de instructeur. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar;
 • groepslessen zijn niet toegestaan; dat geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar;
 • kleedkamers en douches zijn gesloten. De kleedkamers in zwembaden mogen wel open, sauna’s op sportlocaties zijn gesloten;
 • wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 26 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn;
 • binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten.
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
Vereniging en accommodatie
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • groepslessen zijn niet toegestaan;
 • sportkantines, kleedkamers (uitzondering zwembaden) en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;
 • toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie; zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak-middelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.
Zwembaden
Afhankelijk van de activiteit in het zwembad gelden de regels voor sportbeoefening (baantjes zwemmen) dan wel buitenrecreatie (vrij zwemuurtje) Bijgaand een overzicht van de verschillende regimes voor zwembaden:
Buitenzwembad voor sportbeoefening
 • indien er wordt gezwommen op basis van sportbeoefening geldt een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, maar niet als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 26 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn open, maar douches zijn gesloten. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • er mag op het terrein voor de rest niet gerecreëerd worden. Dus het is niet toegestaan om op omliggend grasveld in de zon te gaan liggen;
 • de terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.
Buitenzwembad voor recreatie
 • indien er buiten recreatief wordt gezwommen geldt 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie en bezoekers houden 1,5 meter afstand. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. De binnenruimtes op deze terreinen blijven gesloten. Toiletten zijn wel open, net als looproutes door een binnenruimte, die nodig zijn om een deel van het buitenterrein te bereiken;
 • dit betekent dat bezoekers wel in het omliggende terrein mogen recreëren;
 • de terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.
Binnenzwembaden
 • binnenzwembaden zijn alleen geopend voor sportbeoefening en banenzwemmen. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, doelgroepenactiviteiten zoals bijvoorbeeld aquajoggen voor ouderen en baby-/ peuterzwemmen mogen niet. Groepslessen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen wel. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn open, maar de douches zijn gesloten. Het reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • terrassen in binnenbaden zijn gesloten.
Doorstroomactiviteiten
Doorstroom-activiteiten zijn toegestaan met in acht neming van de geldende regels. Geadviseerd wordt om vooraf in overleg te treden met de lokale overheid over de exacte uitvoering.
Wedstrijden
 • officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierop vormt een groep topsporters;
 • onderlinge wedstrijden met teams van de eigen sportvereniging zijn toegestaan voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Sporten tot en met 26 jaar
 • sporters tot en met 26 jaar mogen buiten op de sportaccommodaties in teamverband sporten en hoeven de onderlinge afstand van 1,5 meter afstand niet aan te houden. Dit geldt eveneens voor sporters tot en met 17 jaar die binnen sporten. Zij mogen onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen sportclub, publiek is daarbij niet toegestaan;
 • sporters tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen club/ vereniging; zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Binnen bestaat die mogelijkheid alleen voor sporters tot en met 17 jaar.
Sporten vanaf 27 jaar of ouder
 • op een buitensportaccommodatie mag maximaal met 30 personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. Wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • sporten mag binnen op 1,5 meter afstand van anderen. Dat gebeurt individueel of in groepsverband met maximaal twee personen. Er mag met meerdere groepen van twee worden gesport.
Trainer-coach
 • trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
 • instrueer trainers/instructeurs over de manier waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Uitzonderingen
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale autoriteiten;
 • hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden;
 • bij roeien en watersport geldt dat er sprake is van een accommodatie inclusief het water waarop gevaren wordt; er is een vast begin- en eindpunt met kleedkamers.
Eventuele besmetting
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl) Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
Voor verenigingen
Buiten sporten
 • Buiten mag gesport worden op 1,5 meter afstand met maximaal 30 personen op een accommodatie, of zoveel minder om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines en kleedkamers zijn gesloten;
 • De jeugd mag tot en met 26 jaar in teamverband sporten zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De competitie ligt stil maar onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan;
Binnen sporten
 • Binnen mag ook worden gesport. De groepsgrootte bedraagt maximaal 30 personen bij een binnenaccommodatie, of zoveel minder om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Het is alleen mogelijk om tête-à-tête te spelen. Het spelen van doubletten en tripletten is niet mogelijk gezien de groepsgrootte niet meer dan twee personen mag zijn bij binnen sporten;
 • De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimte, zoals binnensportaccommodaties. Het is van belang om een mondkapje te dragen naar binnen gaan en bij het weggaan. Tijdens het sport mag het mondkapje af;
 • Alleen als kinderen en jongeren tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder) geldt de groepsgrootte van twee personen niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte wel;
 • Alle kleedkamers, kantines en douches zijn gesloten;
Terrassen
Verenigingen met een sportaccommodatie die alleen open is voor sporters en benodigde vrijwilligers worden geadviseerd om contact op te nemen met de gemeente over een eventuele opening van het terras. Het is namelijk afhankelijk van de specifieke situatie of het mogelijk is om het terras te openen;
 • Voor verenigingen bestaat er (afhankelijk van de gemeente) de mogelijkheid om ‘to go’ te faciliteren. Dit is eveneens alleen mogelijk in overleg met de gemeente;
Verdere informatie
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op de accommodatie aanwezig mogen zijn. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt boven de 26 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale speeltijd voor groepen of ga werken met bezettingsschema’s waar personen zich op in kunnen schrijven. Via AllUnited is het mogelijk om gebruik te maken van een reserveringssysteem. Verdere informatie hierover is op te vragen bij het bondsbureau;
 • Momenteel is waarschijnlijk een (groot) deel van de leden van de vereniging gevaccineerd of de uitnodiging daarvoor is ontvangen. Het bondsbureau kijkt samen met vergelijkbare sportbonden en NOC*NSF naar de mogelijkheden voor de risicogroep zodra verenigingen (voor het grootste gedeelte) zijn gevaccineerd. Momenteel is het signaal aangekaart bij het ministerie van VWS en hopen we binnen de komende weken meer duidelijkheid te verwachten.
 • Het organiseren van competities, toernooien, uitwisselingen of ander soortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
 • NOC*NSF heeft een sport generieke ‘corona checklist’ opgesteld. Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen voor de meest recente versie hiervan;
 • Zorg dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden gedesinfecteerd.
Voor sporters (bezoekers)

Voordat je gaat spelen

 • Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);
 • Informeer bij je vereniging hoe zij omgaan met de maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;
 • Reis zo min mogelijk met andere samen. Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal drie personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als je met gezinsleden uit je eigen huishouden in de auto zit. Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie: Wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden. Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Tijdens het spelen

 • Op de banen moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • Schud geen handen voor en na de activiteit;
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren. Daarnaast adviseren we om de equipe die de partij heeft gewonnen als eerste de boules te laten oprapen na een méne;
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;
 • Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 1 =