INSTRUCTIE VIDEO’S

Video voor Pointer & Tireur

Hier zijn enkele video's voor het plaatsen met effect, en het schieten.

Het plaatsen met effect zowel links als rechts

Schietoefeningen

Het schieten van ijzer op ijzer

Petanque techniek bij het plaatsen