• wo. mei 12th, 2021

Alles over Petanque.nl

allesoverpetanque.nl

Routekaart kwalificatiemomenten

Dooradmin

feb 13, 2021
Delen op je netwerk ......
Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022
Op dit moment verkeert Nederland nog steeds in een lockdown. Het is niet realistisch om te verwachten dat de komende maanden maatregelen worden versoepeld waardoor het sporten (lees: competities, toernooien en kampioenschappen) mogelijk wordt. De voortdurende maatregelen hebben consequenties voor het sportaanbod dat in 2021 gepland staat. Naast het feit dat er in 2021 veel toernooien en competities gepland staan, moet ook de afronding van het NPC seizoen 2020/2021 (voor de topdivisie) en de Masters 2020 nog plaatsvinden. Het wordt steeds lastiger om te schuiven met data omdat er in de toernooikalender geen ruimte is. Het schuiven met data raakt in dat geval toernooien van verenigingen of geplande districtscompetities. Dat is niet wenselijk omdat het met name voor verenigingen van belang is om toernooien te organiseren zodra dat mogelijk is. Het contact met de leden én de inkomsten die een toernooi met zich meebrengen, worden op dit moment enorm gemist.
Om in een zo’n vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verschaffen voor zowel de spelers als de verenigingen, is een stapsgewijze routekaart (zie bijlage 1, blz. 5) ontwikkeld voor de kwalificatiemomenten waaraan een internationale uitzending is gekoppeld. Het gaat in dit geval om:
Kwalificatiemoment:Kwalificatie voor:
1. NK VeteranenEK Veteranen, 19-21 september, Albertville
2. Afronding Masters 2020 EK Mannen, 23-26 sept. 2021, Albertville
3. Afronding NPC seizoen 2020/2021EuroCup, 2 t/m 5 dec. 2021, Saint Yrieix
4. Kwalificatietoernooien Road to 2022EK Tête-à-tête-Doubletten-Mix, 13 t/m 17 juli 2022, ’s-Hertogenbosch
5. Masters 2021 WK Mannen 2022Cotonou. Datum nog niet bekend.
1. NK VETERANEN
Op 15 en 16 mei 2021 wordt het NK Veteranen tripletten georganiseerd. De winnaar van het NK Veteranen wordt uitgezonden naar het EK Veteranen tripletten in Albertville. Het team dient voor 15 juni 2021 te worden ingeschreven bij de CEP.
Indien het NK Veteranen niet doorgaat dan wordt de equipe (R. Koebeer, H. Calvetti, B. van Dijk en J. de Jong) ingeschreven. Deze equipe heeft de afgelopen jaren steeds verdienstelijk deelgenomen aan het EK (2x Europees Kampioen en daarnaast 2x podiumplaats).
2. MASTERS 2020
Voor de afronding van de Masters zijn in 2020 diverse scenario’s uitgedacht. Omdat er in 2020 helemaal niet gespeeld kon worden, zijn alle scenario’s vervallen. Gezien de onzekerheid over het doorgaan van het WK Mannen tripletten in juli 2021 in Lausanne is in overleg met de Nederlandse equipe, die naar aanleiding van de winst van de Masters in 2019 aan dit verplaatste WK van 2020 zou deelnemen, besloten om niet deel te nemen aan dit WK Mannen 2021 in Lausanne. Deze equipe wordt uitgezonden naar het EK Mannen tripletten in Albertville in september 2021.
3.1 AFRONDING NPC SEIZOEN 2020/2021
Voor de afronding van het NPC seizoen 2020/2021 voor de topdivisie zijn diverse scenario’smontwikkeld. Na overleg met afgevaardigden van de verenigingen in de topdivisie is ervoor gekozen om de acht teams in één weekend tegen elkaar te laten strijden. Dat houdt in dat de NPC wordt afgerond volgens de bekeropzet (afvalsysteem). Het team dat deelneemt aan de EuroCup moet uiterlijk 1 september bij de CEP zijn aangemeld.
Op zaterdag 3 juli en zondag 4 juli wordt dit weekend georganiseerd op een nog nader te bepalen locatie.
Indien dit weekend niet kan worden gespeeld dan wordt de aangewezen winnaar (’t Dupke) van het seizoen 2019/2020 ingeschreven voor de EuroCup in 2021.
3.2 NPC SEIZOEN 2021/2022
Normaliter wordt medio februari de NPC procedure voor het nieuwe seizoen gestuurd naar de verenigingen. Gezien de onzekere tijd waarin we leven én de ervaringen van het afgelopen seizoen wordt nog nagedacht over de exacte invulling van het NPC seizoen 2021/2022 en de daarbij behorende procedure. Eind maart wordt hier meer duidelijkheid over gegeven. De secretarissen zullen hierover apart worden geïnformeerd. Verder zal deze informatie via de nieuwsbrief en website NLpetanque worden gecommuniceerd.
4. KWALIFICATIETOERNOOIEN ROAD TO 2022
Voor het afvaardigen van een equipe naar het EK Tête-à-tête-Doubletten-Mix in ‘s-Hertogenbosch wordt een aparte kwalificatiecyclus Road to 2022 georganiseerd. Er wordt alles aan gedaan om minimaal drie van de zes toernooien te organiseren. Omdat nu al bekend is dat niet alle kwalificatietoernooien gespeeld kunnen worden en er mogelijk ook later in het jaar nog beperkende maatregelen van kracht zijn, wordt ieder kwalificatietoernooi gespeeld volgens het afvalsysteem oftewel directe eliminatie. Dit geldt ook voor de genoemde NK’s.
Als minimaal drie van de zes toernooien hebben plaatsgevonden, en de overige toernooien niet kunnen worden gespeeld vanwege de maatregelen, bepaalt de ranglijst welke acht spelers (vier mannen en vier vrouwen) in de voorselectie worden opgenomen. Als in oktober 2021 slechts twee toernooien hebben plaatsgevonden, wordt uitgeweken naar het weekend van 18 en 19 december 2021 (huidige datum NK Precisieschieten 2021). Dit houdt in dat, als dit veilig kan, op die datum alsnog het derde kwalificatietoernooi wordt georganiseerd en het NK Precisieschieten 2021 vervalt.
Data geplande kwalificatietoernooien (KT):
▪ 13 en 14 maart 2021 (KT 1 – Deventer) Afgelast 
▪ 17 en 18 april 2021(KT-2 – NK Doubletten Oisterwijk)17 maart.
▪ 10 en 11 juli 2021(KT-3 – NK Mix Zwaag)18 juni.
▪ 24 en 25 juli 2021 (KT-4 – Zoetermeer)9 juli
▪ 14 en 15 augustus 2021 (KT-5 – NK Tête-à-tête – Loosdrecht)30 juli
▪ 9 en 10 oktober 2021 (KT-6 – Heerlen)24 september.
▪ 18 en 19 december 2021 Inhaaldag kwalificatietoernooi in
plaats van NK Precisieschieten 
1 december.
In de kolom “besluit” staat de uiterste datum waarop besloten wordt of het kwalificatietoernooi doorgaat. Het toernooi in Deventer op 13 en 14 maart is geannuleerd omdat er tegen die tijd geen versoepelingen worden verwacht die het spelen van dit kwalificatietoernooi mogelijk
maken.
Vanwege de strengere lockdown en het klein aantal personen dat op dit moment gevaccineerd is, is bij de eerste twee toernooien een datum van een maand voorafgaand aan het toernooi aangehouden. Richting 10/11 juli wordt een termijn van twee weken voorafgaand aan het toernooi gehanteerd omdat er dan mogelijk meer groepen gevaccineerd zijn.
Het NK Tête-à-tête wordt op twee dagen georganiseerd gezien er open inschrijvingen zijn. Dat komt doordat de districtskampioenschappen zijn afgelast. Hieronder meer over de afgelasting van de districtskampioenschappen. Daarnaast is het NK Precisieschieten alleen op zaterdag 18 december. Indien het NK Precisieschieten vervalt vanwege het inhalen van een kwalificatietoernooi, dan worden zowel zaterdag 18 als zondag 19 december gebruikt.
Als het echt niet mogelijk is om drie kwalificatietoernooien te organiseren, bepaalt de begeleidingsstaf (nog aan te stellen) wie wordt opgenomen in een voorselectie. Hierbij houdt de begeleidingsstaf rekening met eventuele prestaties uit het recente verleden. De begeleidingsstaf heeft in dat geval de vrijheid om meer dan acht personen (mannen en vrouwen gezamenlijk) op te nemen in de voorselectie.
Voorronden NK Tête-à-tête AFGELAST
Gezien de huidige situatie en het vooruitzicht voor de komende maanden is het niet realistisch dat alle districtskampioenschappen Tête-à-tête georganiseerd kunnen worden. Het inhalen van deze kampioenschappen zorgt voor extra druk op de toernooikalender.
Daarom is besloten om de districtskampioenschappen niet meer te laten gelden als voorronde voor het NK Tête-à-tête. Er wordt een regulier NK Tête-à-Tête georganiseerd met open inschrijvingen.
Mogelijk wordt door een aantal districtsteams een districtskampioenschap Tête-à-tête georganiseerd. De districtsteams zullen dit in overleg met de verenigingen bepalen.
5. MASTERS 2021 AFGELAST
De Masters 2021 bepaalt welk team mag deelnemen aan het WK Mannen tripletten 2022 in Cotonou. Hiervoor zouden zes kwalificatietoernooien (zie hieronder), naast het NK Tripletten 2021, worden georganiseerd die meetellen voor de ranglijst. De beste acht teams zouden zich plaatsen voor het finaleweekend op 13 en 14 november 2021.
– 3 april 2021(KT-1 – MIDI, Delft)
– 2 mei 2021(KT-2 – ABA, Rijswijk)
– 30 mei 2021  (KT-3 – Va-Tout, Breda)
– 12 en 13 juni 2021(KT-4 – Maboul, Ede, NK Tripletten)
– 26 juni 2021(KT-5 – PVN, Nieuwegein)
– 21 aug. 2021(KT-6 – Près le But, Groningen)
– 11 sep. 2021 (KT-7 – PUK, Haarlem)
De organisatie van het toernooi bij Va-Tout heeft begin februari bekend gemaakt dat dit toernooi wordt geannuleerd.
Gezien de huidige situatie en het vooruitzicht voor de komende maanden is het niet realistisch dat veel kwalificatietoernooien door gaan. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de Masterscyclus, die georganiseerd zou worden voor uitzending naar het WK Mannen, te annuleren en anders in te steken. De toernooien bij de verenigingen kunnen eventueel wel georganiseerd worden als die ruimte er is maar er wordt geen predicaat “Masters” aan het toernooi gegeven. Dat geldt ook voor het NK Tripletten 2021. Als het NK Tripletten 2021 georganiseerd mag worden, telt het NK niet mee voor de ranglijst van de Masters.
Kwalificatie WK Mannen 2022
Een kwalificatiemoment voor het WK Mannen tripletten 2022 hangt samen met het doorgaan van het EK Mannen in Albertville (september 2021).
  • 29 en 30 januari 2022 (optie 1)
  • 12 en 13 februari 2022 (optie 2)
  • 12 en 13 maart 2022 (optie 3)  26 en 27 maart 2022 (optie 4)
  • Als het EK Mannen in Albertville (september 2021) niet door gaat dan wordt de equipe die zou deelnemen aan het oorspronkelijke WK Mannen 2020 en EK Mannen 2021 alsnog uitgezonden naar het WK Mannen in 2022.
Overzicht data 2021:
13 en 14 maart 2021AFGELAST Kwalificatietoernooi 1 “Road tot 2022”
17 en 18 apr. 2021 NK Doubletten Kwalificatietoernooi 2 “Road tot 2022”
15 en 16 mei 2021NK VeteranenKwalificatietoernooi EK Veteranen 2021
12 en 13 jun. 2021NK Tripletten Geen kwalificatiemoment
3 en 4 jul. 2021NPC seizoen 20/21 Kwalificatiemoment EuroCup 2021
10 en 11 jul. 2021NK Mix Kwalificatietoernooi 3 “Road tot 2022”
24 en 25 jul. 2021 Kwalificatietoernooi 4 “Road tot 2022”
15 en 16 aug. 2021NK Tête-à-tête Kwalificatietoernooi 5 “Road tot 2022”
9 en 10 okt. 2021Kwalificatietoernooi 6 “Road tot 2022”
13 en 14 nov. 2021 Kwalificatietoernooi WK Mannen 2022
(optioneel)
18 en 19 dec. 2021 Inhaaldag kwalificatietoernooi “Road to 2022”

BIJLAGE 1 – ROUTEKAART KWALIFICATIEMOMENTEN EK’S / WK’S 2021 – 2022

Download hier het complete document

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

13 + veertien =