• za. jun 12th, 2021

Alles over Petanque.nl

allesoverpetanque.nl

Protocol verantwoord sporten petanque vanaf 5 juni. (versie 1 juni)

Dooradmin

jun 4, 2021
Delen op je netwerk ......
De sport gaat per 5 juni verder open. Als de dalende trend van de coronacijfers doorzet, wordt dan de derde stap gezet in de versoepeling van de maatregelen die momenteel gelden tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor de sport betekent dit onder andere dat bij teamsporten de afstandsregels worden versoepeld, jeugd weer competitie mag spelen en de deuren van sportkantines onder voorwaarden weer open kunnen.
Lees hierover meer door naar het nieuwsbericht van het NOC*NSF te gaan door hier te klikken of door naar het nieuwsbericht van de Rijksoverheid te gaan door hier te klikken.
Afstand en maximale groepsgrootte
Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Het advies is om nog steeds zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven waar dit mogelijk is bij petanque. We begrijpen ook dat dit niet altijd kan in toernooiverband (alleen op de eigen club vanaf 18 jaar) omdat het soms nodig is om te overleggen. Ga daar zelf voorzichtig en verantwoord mee om.
Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel en geldt voor zowel binnen als buiten. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. Kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen, zie voor meer informatie de veelgestelde vragen van het NOC*NSF door hier te klikken.
Competities en toernooien
Jeugd tot en met 17 jaar mag onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs. Sporters vanaf 17 jaar mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Publiek is in beide gevallen niet toegestaan
Zolang het toernooi geen karakter van een evenement krijgt, is het toegestaan. Voor sporters vanaf 17 jaar mag dit alleen met teams van de eigen club.
Kantines
Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste twee pagina’s van dit document.
Dit protocol gaat uit van de per 5 juni 2021 geldende landelijke maatregelen.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met vandaag.
Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.
Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 5 juni 2021
Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 5 juni 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met vandaag.
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/ coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.
Kaders Rijksoverheid per 5 juni 2021
Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn;
 • groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten;
 • kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen, zie voor meer informatie bij de veelgestelde vragen;
 • sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Zie ook hier. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine al op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden;
 • personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;
 • personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club;
 • er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden;
 • bij professionele wedstrijden, wedstrijden topcompetities en toegestane topsportevenementen mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn zonder testen:
 • 50 geplaceerde toeschouwers bij< 1000 gebruikelijke zitplaatsen;
 • 250 geplaceerde toeschouwers bij > 1000 gebruikelijke zitplaatsen;
 • met coronatestbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.
 • binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit.
Vereniging en accommodatie
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak-middelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de manier waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.
Trainer/coach
 • instrueer trainers/instructeurs over de manier waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,,keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Uitzonderingen
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches, rijouders naar een uitwedstrijd en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.
Eventuele besmetting
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Sportbeoefening in de openbare ruimte
Wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten. e.d. als sportbeoefening is mogelijk met maximaal vijftig personen. Zij hoeven geen anderhalve meter afstand te houden indien dat voor de sportbeoefening noodzakelijk is Dit betekent dat de georganiseerde wandelroute e.d. niet de vorm van een evenement aan mag nemen. Overleg in geval van twijfel vooraf met de lokale overheid.
Veel gestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veel gestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
Voor verenigingen
Sporten
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar;
 • Het advies is om nog steeds zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven waar dit mogelijk is bij petanque. We begrijpen ook dat dit niet altijd kan in toernooiverband (alleen op de eigen club vanaf 18 jaar) omdat het soms nodig is om te overleggen. Ga daar zelf voorzichtig en verantwoord mee om;
 • Jeugd tot en met 17 jaar mag onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs. Sporters vanaf 17 jaar mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Publiek is in beide gevallen niet toegestaan;
 • Zolang het toernooi geen karakter van een evenement krijgt, is het toegestaan. Voor sporters vanaf 17 jaar mag dit alleen met teams van de eigen club;
 • De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimte, zoals binnensportaccommodaties. Het is van belang om een mondkapje te dragen naar binnen gaan en bij het weggaan. Tijdens het sport mag het mondkapje af;
Kantines
Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden;
Verdere informatie
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op de accommodatie aanwezig mogen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale speeltijd voor groepen of ga werken met bezettingsschema’s waar personen zich op in kunnen schrijven. Via AllUnited is het mogelijk om gebruik te maken van een reserveringssysteem. Verdere informatie hierover is op te vragen bij het bondsbureau;
 • Momenteel is waarschijnlijk een (groot) deel van de leden van de vereniging gevaccineerd of de uitnodiging daarvoor is ontvangen. Het bondsbureau kijkt in samenwerking met vergelijkbare sportbonden en NOC*NSF naar de mogelijkheden voor de risicogroep zodra verenigingen (voor het grootste gedeelte) zijn gevaccineerd. Momenteel is het signaal aangekaart bij het ministerie van VWS en hopen we binnen de komende weken meer duidelijkheid te verwachten.
 • Het organiseren van externe toernooien, uitwisselingen of ander soortige activiteiten binnen met andere verenigingen zijn niet toegestaan voor leden vanaf 18 jaar;
 • NOC*NSF heeft een sport generieke ‘corona checklist’ opgesteld. Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen voor de meest recente versie hiervan;
 • Zorg dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden gedesinfecteerd.
Voor sporters (bezoekers)

Voordat je gaat spelen;

 • Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);
 • Informeer bij je vereniging hoe zij omgaan met de maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;
 • Reis zo min mogelijk met andere samen. Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal drie personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als je met gezinsleden uit je eigen huishouden in de auto zit. Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie: Wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden. Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Tijdens het spelen;

 • Op de banen moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • Schud geen handen voor en na de activiteit;
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren. Daarnaast adviseren we om de equipe die de partij heeft gewonnen als eerste de boules te laten oprapen na een méne;
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;
 • Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier + 16 =