LICENTIE 2020

DIGITALE LICENTIE

PER 1 JANUARI 2020 IS ER EEN NIEUWE CONTRIBUTIE STRUCTUUR

ÉÉN LICENTIE

De belangrijkste verandering is dat alle leden een en dezelfde licentie krijgen. Het onderscheid tussen C- en W-licentie vervalt. Voor die licentie hoeven de leden niet meer apart te betalen. Alle leden hebben gelijke speelrechten en kunnen altijd en overal gaan spelen waar ze willen. Zo kan een speler die wel wil meedoen aan de competitie maar 14 zaterdagen NPC te intensief vindt, toch een keertje invallen als dat zo uitkomt. Ook leden die het spel nog niet zo goed beheersen, kunnen meedoen aan wedstrijden en toernooien. Dit draagt bij aan de gezamenlijke koers: pétanque als competitiesport.

Het is zover!

1 januari is de NJBB gestart met de digitale licentie. Maar waarom? Het overstappen van de plastic pas naar een digitale licentiepas heeft meerder redenen.Daarnaast worden mutaties in lidmaatschappen nu nog sneller verwerkt hetgeen ten goede komt van de sporter. Het scheelt ook kosten in o.a. manuren en kosten voor de aanschaf en bedrukking van pasjes. Op het moment dat een lid een pas kwijtraakt, worden hiervoor geen kosten meer in rekening gebracht aangezien deze pas altijd digitaal beschikbaar is. Tenslotte wordt sportbonden ook sterk verzocht om na te denken over duurzaamheid. Per jaar worden er +/- 20.000 plastic pasjes verstuurd. Door dit te digitaliseren, draagt de NJBB in ieder geval een klein steentje bij aan het verduurzamen van de maatschappij.

Deze structuur is

Simpeler, Eerlijker en Sportgerichter.

Vanaf heden kun je inloggen in de ledenmodule via de link van de handleiding. Hierdoor kun je zelf jouw digitale licentie opvragen.

Ga naar de handleiding>>

 

BONGSBIJDRAGE

De tweede belangrijke verandering is dat alle verenigingen een vast bedrag per lid gaan betalen als bondsbijdrage. De huidige staffelafdracht en licentiekosten komen te vervallen. De bijdrage per lid is derhalve voor alle verenigingen gelijk. Dat is wel zo eerlijk en simpel. De bondsbijdrage is in de vergadering van de bondsraad van mei 2019 definitief vastgesteld voor 2020 op € 22,50. In de nieuwe situatie zullen sommige verenigingen meer, andere minder gaan betalen dan voorheen. Het is aan de verenigingen om te bepalen hoe ze daarmee om willen gaan. Misschien wordt het verschil doorberekend aan de leden, maar misschien zijn er ook andere oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld om de prijzen in de kantine iets te verhogen of wat extra inkomsten te genereren uit leuke clubacties.

De bondsbijdrage per lid, die de verenigingen gaan afdragen, is bestemd voor de financiering van de algemene kosten van de bond. De bond maakt immers de nodige kosten voor de uitvoering van een aantal belangrijke taken. Dat betreft bijvoorbeeld:

 • De verdere ontwikkeling en verbetering van het sportaanbod, zoals NPC en districtscompetities;
 • De internationale wedstrijdsport en deelname aan EK’s en WK’s;
 • Ontwikkeling en verbetering van de opleidingen;
 • Beleid- en strategieontwikkeling;
 • Belangenbehartiging op nationaal niveau, bijvoorbeeld bij sportkoepel NOC*NSF;
 • Verenigingsdienstverlening, zoals bestuur ondersteuning en collectieve verzekeringen;
 • Communicatie, marketing en promotie van de sport pétanque;
 • Algemene bedrijfsvoering.

INSCHRIJFGELDEN

Naast de bondsbijdrage van de verenigingen, krijgt de bondsorganisatie ook de benodigde inkomsten uit inschrijfgelden. Zoals ook nu al het geval is, betalen de spelers voor hun deelname aan wedstrijden, toernooien en competities inschrijfgelden. Dat is het principe van ‘you play, you pay’.
Dat zal in de nieuwe structuur niet veranderen. Spelers die veel aan wedstrijden meedoen, betalen dus relatief meer voor hun sport dan spelers die dat minder vaak doen.

Wel zo eerlijk. Hier tegenover staat dat in de nieuwe contributiestructuur wel alle leden overal aan kunnen deelnemen als ze dat willen. Sportgericht dus. Overigens kunnen ook verenigingen de inschrijfgelden van de spelers (deels) voor hun rekening nemen. Bij een aantal verenigingen gebeurt dat ook al. Ook dat is een keuze die de vereniging zelf maakt.

 

BESLUITEN BONDRAAD

Voorts zijn in de bondsraad nog de volgende besluiten genomen over de nieuwe contributiestructuur, die onderdeel uitmaakten van het bestuursvoorstel.

 • Op dit moment zijn er ongeveer 250 aangemelde spelers die lid zijn van 2 of meer verenigingen aangesloten bij de NJBB. Voor die leden die tevens bij een andere vereniging worden aangemeld, worden aan de tweede (en mogelijk overige) vereniging(en) alleen administratiekosten in rekening gebracht. De extra vereniging(en) worden op de licentie vermeld. Een speler kan overigens in de NPC alleen uitkomen voor de vereniging die op de licentie staat vermeld als eerste vereniging. Een speler kan bij meerdere lidmaatschappen wel kiezen voor welke vereniging hij/zij wil deelnemen aan een mogelijke districtscompetitie.
 • Het is voor spelers het gehele jaar mogelijk om zich te laten overschrijven naar een andere vereniging. Echter: wanneer een deelnemer aan de NPC of een andere competitie gedurende de lopende competitie wordt overgeschreven, kan hij/zij die competitie niet vervolgen in verband met mogelijke competitievervalsing.
 • Om de sportbeoefening en het lidmaatschap bij verenigingen voor jeugdleden te stimuleren, zal voor jeugdleden (tot 18 jaar) een korting gelden van 50% op de bondsbijdrage per jeugdlid.
 • De nieuwe contributiestructuur wordt ingevoerd per 1 januari 2020. Het bondsbureau zal het jaar 2019 benutten om allerlei administratieve aanpassingen door te voeren die de overgang naar de nieuwe contributiestructuur soepel laten verlopen. Het is de bedoeling dat er een nieuw digitaal ledenadministratiesysteem wordt aangeschaft. Het bondsbestuur streeft ernaar om alle verenigingen voor 1 september 2019 te informeren over de aanpassingen die dit met zich meebrengt.

 

SIMPELER, EERLIJKER EN SPORTGERICHTER

De nieuwe contributiestructuur is simpeler, eerlijker en sportgerichter. Dat alles draagt bij aan onze doelstelling: pétanque als competitiesport. Zo bouwen we samen verder aan de toekomst van onze sport. Zodat niet alleen wij, maar ook de komende generaties kunnen genieten van een goed georganiseerde, levendige en mooie petanquesport in Nederland.

Nog vragen?

Neem dan contact op via WhatsApp met onze lieftallige assistente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *