COVID-19

Op deze pagina lees je alles over de gevolgen die de uitbraak van het coronavirus heeft voor bij de NJBB aangesloten verenigingen. Wij van allesoverpetanque.nl proberen deze pagina up to date te houden. Het is aan te raden om deze pagina regelmatig te bezoeken, om u op de hoogte te blijven over de coronavirus.
Alleen samen krijgen we het virus onder controle.
UPDATE 18 september
Coronavirus bezig met een comeback.
Strengere maatregelen
De Jonge kondigde strengere coronamaatregelen aan. Die gaan gelden voor zes regio’s waar het virus de laatste tijd is opgelaaid en gaan zondag om 18.00 uur in. De zes regio’s waar momenteel de meeste besmettingen worden vastgesteld, zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden.
Horecagelegenheden mogen in die zes regio’s vanaf zondagavond vanaf 00.00 uur geen nieuwe gasten meer binnenlaten. Om 01.00 uur moeten ze volledig dicht zijn.
Groepen mogen maximaal nog uit vijftig personen bestaan. Op die maximale groepsgrootte worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen. Sommige regio’s komen zelf ook nog met kleine, aanvullende maatregelen.

Overzicht

UPDATE 1 september
Het coronavirus lijkt onder controle, maar kabinet blijft waakzaam.
Discotheken blijven dicht, risico nog altijd te groot.
Dat blijft noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. “Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot “dat is het oordeel van het kabinet. Volgens de ‘routekaart’ die het kabinet eerder dit jaar presenteerde voor de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen. Toen al werd gewaarschuwd dat dit afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment.
Rutte noemt de ontwikkelingen op dit moment “niet alarmerend”, maar wel “spannend” nu de vakantie voorbij is en scholen en sportverenigingen weer zijn begonnen. Het aantal besmettingen ligt nog altijd hoger dan in juli, maar is afgelopen week niet verder gestegen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is “stabiel op een niveau dat de zorg aankan”.
De premier wijst er evenwel op dat in sommige andere landen het aantal coronagevallen nog wel sterk toeneemt. Dat maakt het volgens hem noodzakelijk om waakzaam te blijven.
“Het virus heeft geen paspoort.”
Feestjes zo veel mogelijk in een zaaltje
Een opmerkelijk advies: iedereen die toch een feestje wil vieren, wordt verzocht dat het liefst in een ‘zaaltje’ te doen. “Daar kunnen mensen op anderhalve meter van elkaar zitten,” zei Rutte. “Horeca-ondernemers moeten daar ook op toezien en daar wordt op gehandhaafd. Maar ook daar geldt: iedereen een vaste zitplaats en geen fysiek contact. Dus geen polonaise, niet van plek veranderen tussen gangen en feliciteren op afstand.”
Het advies blijft
Wees alert, en houd u aan de regels!

Met nadruk wordt er op gewezen over de bestaande regel; houd u aan de 1,5 meter!!
Sportkantines, sportscholen, sauna’s en casino’s mogen vanaf 1 juli weer open.
Voor bijeenkomsten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang onderling 1,5 meter afstand kan worden bewaard. Ook sommige evenementen kunnen vanaf 1 juli doorgang vinden. Bijvoorbeeld festivals en kermissen, mits de gemeente daar een vergunning voor verleent.
Voor bijeenkomsten waar geen controle vooraf plaatsvindt bij bezoekers, blijft wel een limiet gelden. Binnen mogen dan maximaal 100 mensen worden toegelaten, in de buitenlucht 250.
Update 24 juni
Na 1 juli gaat de Nederlandse samenleving verder open.
Ter voorbereiding op de openstelling van binnensport per 1 juli 2020 is in gezamenlijkheid het Sportprotocol Verantwoord Sporten aangepast

Om sportverenigingen te helpen zijn er op basis van het nieuwe sportprotocol voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om weer veilig samen te sporten. Denk hierbij aan posters met richtlijnen voor op de sportaccommodatie en de sportkantine-clubhuis. Deze zijn zowel te downloaden voor online als print. Er is ook een set informatieborden beschikbaar waarmee clubs hun accommodatie van routing en van informatie op specifieke plekken kunnen voorzien.

STAP VOOR STAP.
Een overzicht van de nieuwe regels per situatie:

Regels voor binnen

Binnen – bijvoorbeeld in de kroeg of het restaurant – hou je ook altijd 1,5 meter afstand. Bij alle ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als je een plek reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck.

Regels voor buiten

Je houdt buiten ook altijd 1,5 meter afstand. Buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Meer dan 250 mensen samen mag op plekken met vaste zitplaatsen, maar alleen als je reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck. Bij dierentuinen, kermissen en pretparken geldt overigens geen maximum aantal personen.

Regels bij personenvervoer

Een mondkapje dragen is verplicht in het openbaar vervoer en in taxi’s, busjes en touringcars. Ook moet je voor persoonlijk bus- en taxivervoer reserveren en je krijgt een gezondheidscheck. Zitten er mensen uit een ander huishouden bij je in de eigen auto? Dan luidt het advies: draag een mondkapje. In al het andere vervoer moet je 1,5 meter afstand houden. In bussen en taxi’s mogen alle plekken weer worden bezet.

Uitzonderingen op de 1,5 meter

Mensen uit één huishouden, kinderen tot en met twaalf jaar, jongeren tot achttien jaar onder elkaar, hulpbehoevenden en hun begeleiders. Maar ook kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s hoeven tijdens hun werk geen afstand te houden. Net als sporters, acteurs en dansers. En de sekswerkers mogen weer aan de slag.

Wat blijft niet mogelijk?

Spreekkoren in een stadion, hard meezingen bij een concert of schreeuwen in groepsverband. En discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten. Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.
Evenementen: Per 1 juli
Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.
Basisregels voor iedereen!
1,5 meter is altijd de norm!
Hygiëne
 • Was vaak uw handen.
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
1,5 meter afstand houden
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
Vermijd drukte
In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.
 • Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.
Door de versoepelingen kunnen de verenigingen vanaf 1 juli onder bepaalde voorwaarden weer buiten & binnen boulen!
Wat zijn de gevolgen voor het sportaanbod van de NJBB.
Door het NOC*NSF is er weer een aangepast protocol verantwoord sporten uitgebracht. Dat protocol is door de NJBB overgenomen.
Vanaf maandag 11 mei mogen jeu-de-boulesverenigingen weer leden boven de 18 jaar verwelkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn bij het openen van de toegangspoorten.
NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op de website van het NOC*NSF is altijd de meest recente versie te vinden.
In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol opgesteld dat specifiek geldt petanque. In het sportspecifieke protocol worden nog enkele aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om te kunnen beoefenen.
Klik op de button om het (nieuwe) protocol te downloaden.
GEZONDHEID GAAT VOOR ALLES!!
De verschillende gevolgen worden hieronder toegelicht.
Nationale petanquecompetitie (NPC)
De NPC wordt per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. Het bondsbestuur acht dit niet passend gelet op de afloop van het seizoen en de situatie waarin het land verkeerd. voor promotie/degradatie wordt gekeken naar de huidige stand en op basis van deze stand wordt de indeling gemaakt voor het seizoen 2020-2021. ‘t Dupke wordt op basis van de huidige stand naar het finale weekend van de Europa Cup.
Alhoewel de clubs voor een ongekend grote uitdaging staan de komende maanden, zullen wij met vereende krachten alles aan doen toe te werken naar een goede start van het nieuwe seizoen!
De procedure voor het nieuwe seizoen, seizoen 2020-2021, blijft ongewijzigd. De verenigingen zijn op de hoogte van de procedure en de belangrijkste data zijn op de website vermeld.
Nationale kampioenschappen NK’s
Het NK Tête á Tête, NK Mix, en NK precisiescheten worden in 2020 afgelast. Het NK Doubletten en het NK Tripletten gelden als kwalificatiemomenten voor respectievelijk het EK Tête á Tête/Doubletten/Mix en het finale weekend van de Masters. Om deze kampioenschappen veilig te stellen, is besloten het NK Doubletten te verhuizen naar de datum van het NK Mix (11 en 12 juli). Het NK Tripletten wordt verplaatst naar het weekend 14 en 15 november (oorspronkelijk datum finaleweekend Masters) en het finale weekend Masters wordt verplaats naar het weekend van 19 en 20 december (oorspronkelijk datum NK precisiescheten). Op dit moment wordt met de organiserende verenigingen de locatie van deze kampioenschappen afgestemd. Zodra de locaties definitief zijn, wordt deze gecommuniceerd.
Wijziging toernooi:Oude datum:Nieuwe datum:
NK Doubletten13 & 17 mei11 & 12 juli (Afgelast)PC Oisterwijk
NK Vetranen22 & 23 augustus (Afgelast)L’Ammerzo
NK Tripletten13 & 14 juni14 & 15 novemberMaboul
Finale weekend Masters14 & 15 november19 & 20 decemberPVN
Kwalificatietoernooien Masters
De kwalificatietoernooien op 4 april (De Generale bij Midi) en 24 mei (Breda Masters bij Va-Tout) zijn voor 2020 afgelast. Dat betekent dat onderstaande kwalificatietoernooien als kwalificatiemoment gelden voor het finaleweekend van de Masters.
 • 5 juli Rijswijk Masters, ABA
 • 15 augustus Martini Masters, Prés le But
 • 12 september HPW, Puk
 • 14 en 15 november NK Tripletten
Districtskampioenschappen en Districtscompetities
De districtskampioenschappen Tête á Tête waren al afgelast. Gezien de druk op de toernooikalender is besloten deze kampioenschappen niet meer in te halen.Daarnaast zouden in april veel districtscompetities starten. Alle speeldagen tot 1 juni zijn afgelast. Inmiddels wordt bij alle districtsteams geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van deze maatregel voor geplande en/of lopende competities. Zodra hierover meer bekend is, zal het districtsteam de betreffende verenigingen informeren.
Overige bijeenkomsten
Er staan voor de komende periode nog een aantal ledenraadplegingen (LRP’s) gepland in district Zuid, Oost, Noord, en Zuidoost. Deze bijeenkomsten zijn allemaal geannuleerd. De verenigingen ontvangen binnen 1-2 weken een digitale vragenlijst zodat op deze manier alsnog input kan worden gegeven. Deze input zou normaliter via de ledenraadplegingen worden verzameld.
De bondsraad staat op dit moment gepland voor zaterdag 6 juni. Het bondsbestuur bereidt een scenario voor waarbij er rekening wordt gehouden dat deze vergadering niet op locatie kan plaats vinden. De bondsraadsleden worden hiervoor uiterlijk volgende week geïnformeerd.
De besluiten die zijn genomen ten aanzien van het sportaanbod zijn een harde klap voor het Petanque in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van de volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd zoals de anderhalve meter afstand bewaren. We beseffen ook heel goed dat deze maatregelen voor sommige teams in de NPC nadelig uitpakken. Er zijn veel scenario’s uitgewerkt en er is gekozen voor een scenario waarin het minst aantal teams worden benadeeld. Er is helaas geen optimaal scenario te bedenken en daarom rekenen we ook op jullie begrip.
We weten niet hoelang deze situatie in Nederland nog aanhoud, maar uiteindelijk pakken we die boules weer met elkaar op!

NPC

NATIONALE PETANQUE COMPETITIE
Noteer in je agenda
NPC richtspeeldagen seizoen 2020/2021
2020   2021  
  19 september   9 januari
  3 oktober   23 januari
  17 oktober   6 februari
  31 oktober   20 februari
  7 november   6 maart
  21 november   20 maart
  12 december   10 april
       
NPC richtspeeldagen seizoen 2021/2022
2021   2022  
  18 september   8 januari
  2 oktober   22 januari
  16 oktober   5 februari
  30 oktober   19 februari
  6 november   5 maart
  20 november   19 maart
  11 december   9 april
       
Coronavirus en sport: veelgestelde vragen.

ALLEEN SAMEN

KRIJGEN WE HET VIRUS ONDER CONTROLE

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.
Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën; algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden.
HET VIRUS STOPPEN
DAT DOEN WE SAMEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *