Protocol Verantwoord Sporten (per 25 feb. 2022)

Sportprotocol verantwoord sporten vanaf 25 februari 2022
Protocol
verantwoord
sporten
Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 25 februari 2022

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 25 februari 2022, geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met vandaag.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/ coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

 

Kaders Rijksoverheid per 25 februari 2022

Richtlijnen algemeen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 •  Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

 •  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan.zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 •  Het blijft verstandig om je aan adviezen te houden die de verspreiding vanhet virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is;

   Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

   Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;

   Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat zoveel mogelijk het gewone sportleven kan doorgaan;

   Iedereen mag overdag en ’s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af va openingstijden van de sportlocatie;

   Wedstrijden en trainingen zijn zonder beperkingen toegestaan;

   Sportkantines, kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open;

   Georganiseerd sporten buiten in de openbare ruimte is toegestaan zonder beperkingen

Regels voor publiek bij sport

Op binnensportlocaties waar meer dan 500 mensen aanwezig zijn die geen vaste zitplaats hebben gaat een testverplichting gelden (1G).

Horeca en Sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca.

Vereniging en accommodatie 

 •  Blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;

 •  Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;

 •  Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;

 •  Maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;

 •  Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;

 •  Zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;

 •  Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;

 •  Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);

 •  Spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;

 •  Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Trainer/coach

 •  Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

 •  Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;

 •  Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak

Eventuele besmetting

 •  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

 •  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 •  Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;

 •  Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Veelgestelde vragen

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl).

NOC*NSF heeft ook een toolkit coronamaatregelen voor sportaccommodaties opgesteld die kunnen helpen bij het correct uitvoeren op de club.

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Omdat je dit bericht nuttig vond...

Volg ons op sociale media!

Geef een reactie!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.