Volg ons
 • di. sep 21st, 2021

Alles over Petanque

allesoverpetanque.nl

Sportprotocol Petanque (versie 10 juli)

Doorhenk

jul 31, 2021
Delen graag
Protocol verantwoord sporten petanque (versie 6 juli)
We zijn blij dat onze sport weer gedeeltelijk beoefend kan worden. Het blijft echter van belang om je gezonde verstand te gebruiken en alleen te sporten als je geen gezondheidsklachten hebt. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Dat is echter vooral gericht op contactsporten. Bij petanque blijft het van belang om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin totale versoepeling mogelijk is.
Het NOC*NSF heeft samen met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.
In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste 2 pagina’s van dit document.
Vanaf 1 juli zijn weer versoepelende maatregelen aangekondigd. Gezien het gaat om grote wijzigingen voor de sport zijn de protocollen opnieuw opgesteld en zijn de wijzigingen niet apart in het rood weergegeven. We raden aan om de nieuwe protocollen goed en volledig door te lezen.
Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.
Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 10 juli 2021
Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 10 juli 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/ coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.
Kaders Rijksoverheid per 10 juli 2021
Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houdt 1,5 m afstand van anderen;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • gezondheidscheck en registratie blijven verplicht;
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
 • publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit;
 • voor amateurwedstrijden en -trainingen geldt dat, indien de concrete situatie, placering / vastzitplaats niet mogelijk maakt het staan op een afgebakende plek is toegestaan (met in acht nemen van de 1,5 meter);
 • bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een vaste zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag gebruikt worden;
 • een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur;
 • voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca. Zie ook hier;
 • een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn;
 • bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 • voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is;
 • bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • in alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten;
 • entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden;
 • horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur;
 • afhalen is mogelijk;
 • de maatregelen voor de horeca gelden vooralsnog tot en met13 augustus a.s.
Vereniging en accommodatie
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak-middelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.
Trainer/coach
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Eventuele besmetting
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Sportbeoefening in de openbare ruimte
Bij het wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten. e.d. als sportbeoefening hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden indien dat voor de sportbeoefening noodzakelijk is.
Georganiseerde routes en tochten zijn weer toegestaan. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf in overleg te treden met de gemeente(n).
Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
Voor verenigingen
Sporten
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen weer sporten zonder maximumcapaciteit;
 • Het advies is om nog steeds zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven waar dit mogelijk is bij petanque. We begrijpen ook dat dit niet altijd kan in toernooiverband omdat het soms nodig is om te overleggen. Ga daar zelf voorzichtig en verantwoord mee om;
 • Jeugd en senioren mogen trainingen, wedstrijden, toernooien en competities spelen;
 • Voor de sport vervalt de mondkapjesplicht. Het dragen van een mondkapje is verplicht op plaatsen waarop 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd. Zie hier voor meer informatie;
Kantines
 • Sportkantines en terrassen mogen open zonder beperking van openingstijden, waarbij de horeca in sportgelegenheden gelijk is gesteld aan die van de gebruikelijke horeca. Klik hier voor meer informatie;
 • Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn toegestaan, natuurlijk op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Zelfbediening is toegestaan. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar.
Verdere informatie
 • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateur wedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de toeschouwerscapaciteit (speelterrein niet meegerekend) op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar als de praktische situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan;
 • NOC*NSF heeft een sportgenerieke ‘corona checklist’ opgesteld. Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen voor de meest recente versie hiervan;
 • Na een lange coronaperiode zijn de sportverenigingen eindelijk weer geopend. Dat betekent ook dat er vanaf nu weer van alles op clubs gaat afkomen. We hebben daarom alle actuele zaken, die nu of binnenkort eraan komen handig op een rij gezet zodat je precies weet wat er speelt. Want voor je het weet, is het nieuwe sportseizoen weer volop van start;
 • Vanwege corona zijn de sportaccommodaties lange tijd dicht geweest, maar door de versoepelingen mogen ze nu hun deuren weer openen. Waar moet je aan denken bij het openen van je sportaccommodatie? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.
Voor sporters (bezoekers)
Voordat je gaat spelen
 • Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);
 • Informeer voor de zekerheid bij je vereniging hoe ze omgaan met de maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;
 • Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:
 • Wel een mondkapje: je zit met mensen vanaf 13 jaar in de auto uit meerdere huishoudens.
 • Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden.

Het advies tijdens het spelen blijft:

 • Schud geen handen voor en na de activiteit;
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren. Daarnaast adviseren we om de equipe die de partij heeft gewonnen als eerste de boules te laten oprapen na een méne;
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;
 • Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.